Формуляр за отказ

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ

До “Дърво” ЕООД, ЕИК 204454340, представлявано от Илия Ваклин, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Дианабад“, бл.19, вх. Д ет. 5, ап. 104

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

oт………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………./Адрес на потребителя/

Продажната цена на поръчката е заплатена от мен по следния начин ………………………………………(наложен платеж, банков превод, с карта или друго) и желая заплатената сума да ми бъде възстановена по подходнящ начин според Общите условия на онлайн магазина.

/Дата/………………………………………

Подпис на потребителя………………………………